Cookie beleid vv Rijsoord

De website van vv Rijsoord is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Pestprotocool

Pestprotocool

Hoe gaan we met elkaar om?

Gewenst en ongewenst gedrag

Elk gedrag dat bijdraagt aan een sportieve, prettige en veilige omgeving bij V.V. Rijsoord wordt als gewenst beschouwd. Iedere vorm van gedrag die de algemeen geaccepteerde fatsoensnormen ondermijnt en een negatief effect heeft op de sportieve en veilige sfeer bij V.V. Rijsoord, wordt als ongewenst beschouwd.

V.V. Rijsoord wil gewenst gedrag stimuleren en daarom hebben we de volgende kernwaarden geformuleerd:
1. Wij voetballen altijd met plezier!
2. Niemand wordt gepest of gediscrimineerd.
3. Wij hebben respect voor onze tegenstanders.
4. Wij hebben respect voor de scheidsrechter.
5. Wij hebben respect voor de vrijwilligers.
6. Wij blijven van andermans spullen af.
7. Wij laten de kleedkamers schoon achter.
8. Wij zijn een goede gastheer.
9. Wij zijn zuinig op ons sportcomplex en onze spullen.
10. Winnen doen we samen, verliezen ook.
11. Wij helpen en steunen elkaar en wij mogen trots zijn op onze club.
12. Ouders: uw kind is (nog) geen Messi!
13. Wij hebben een rookvrij sportpark.

In het naleven van deze kernwaarden hebben bestuurders, trainers, leiders, ouders en alle andere betrokkenen een voorbeeldfunctie. En we vragen iedereen om een actieve en ondersteunende rol te spelen door het voorbeeldgedrag te vertonen en door respectvol met elkaar om te gaan en daar waar nodig op een opbouwende manier elkaar aan te spreken. Zo zorgen we met elkaar voor een goede sfeer.

Wat betekent dit in de praktijk?

Een bestuurder, vrijwilliger trainer, coach of begeleider:

ZORGT VOOR EEN VEILIGE OMGEVING.
Schep een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Houd je aan de veiligheidsnormen, en -eisen.

KENT EN HANDELT NAAR DE REGELS EN RICHTLIJNEN.
Zorg dat je op de hoogte bent van de regels en richtlijnen én pas ze ook toe.

IS ZORGVULDIG EN OPRECHT BIJ HET VERMELDEN VAN ERVARING EN FUNCTIES.
Vermeld alle relevante feiten bij je aanstelling als bestuurder, vrijwilliger, trainer, coach of begeleider.

IS ZICH BEWUST VAN MACHTSONGELIJKHEID EN (SOMS OOK) AFHANKELIJKHEID EN MISBRUIKT ZIJN/HAAR POSITIE NIET.
Gebruik je positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. Onthoud je van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen, en aanrakingen en seksueel misbruik. Alle seksuele handelingen, – contacten en – relaties met minderjarigen zijn onder geen beding geoorloofd.

Dit staat voor iedere vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of als ongedwongen wordt ervaren. Bekend is dat seksuele intimidatie het meest voorkomt binnen relaties met machtsverschillen. Het is om deze reden dat het beleid van V.V. Rijsoord zich in deze richt op bewustwording, met name bij bestuurders, vrijwilligers, trainers, coaches, begeleiders en verzorgers. We hanteren hierbij de definities en gedragsregels zoals opgesteld door de sportbonden en NOC/NSF.

Daarnaast hanteren we het meerogen principe. De regel dat minderjarigen nooit alleen met een trainer of verzorger in één ruimte zijn.

RESPECTEERT HET PRIVELEVEN VAN DE SPORTER.
Dring niet verder het privéleven van sporters in dan noodzakelijk is. Ga met respect om met de sporter en met ruimtes waarin de sporters zich bevinden, zoals de kleedkamer, de douche of hotelkamer.

TAST NIEMAND IN ZIJN WAARDE AAN.
Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. Sluit niemand buiten en wees tolerant.

IS EEN VOORBEELD VOOR ANDEREN EN ONTHOUDT ZICH VAN GEDRAGINGEN EN UITLATINGEN WAARDOOR DE SPORT IN DISKREDIET WORDT GEBRACHT. Gedraagt zich hoffelijk en respectvol, onthoudt zich van grievende, en/ of beledigende opmerkingen.

NEEMT GEEN GUNSTEN, GESCHENKEN, DIENSTEN OF VERGOEDINGEN AAN
om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport. Wordt je iets aangeboden om iets te doen of na te laten, meld dit dan aan het bestuur.

BIEDT GEEN GUNSTEN, GESCHENKEN, DIENSTEN OF VERGOEDINGEN AAN
om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport.

ZIET TOE OP NALEVING VAN REGELS EN NORMEN.
Zie toe op de naleving van de reglementen, de huisregels, de gedragscodes en andere waarden en normen.

IS OPEN EN ALERT OP WAARSCHUWINGSSIGNALEN.
Wees waakzaam en alert op signalen en aarzel niet om signalen door te geven aan het bestuur, de vertrouwens(contact)persoon en/ of contact op te nemen met het vertrouwenspunt sport.

IS VOORZICHTIG
Stel nooit informatie beschikbaar, die nog niet openbaar is gemaakt en kan worden gebruikt voor het plaatsen van weddenschappen. Wed niet op de sport waar jij bij betrokken bent.

DRINKT TIJDENS HET COACHEN VAN JEUGDTEAMS GEEN ALCOHOL EN MAAKT EEN AFSPRAAK MET JEUGDTEAMS TOT EN MET ONDER DE 18 DAT ER OP DE CLUB GEEN ALCOHOL WORDT GEDRONKEN.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!