Cookie beleid vv Rijsoord

De website van vv Rijsoord is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Privacyverklaring

Privacyverklaring

V.V. Rijsoord hecht er grote waarde aan dat je persoonsgegevens in overeenstemming met de bestaande privacywet worden verwerkt. In dit privacy statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met je gegevens.

V.V. Rijsoord houdt zich in alle gevallen aan de geldende wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming die op 25 mei 2018 is ingegaan. Dit houdt in:

  • We verwerken je persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor je ze hebt verstrekt en die noodzakelijk zijn voor het verlenen van onze diensten.
  • We vragen je alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het verlenen van onze diensten.
  • Je persoonsgegevens worden door de ledenadministratie van V.V. Rijsoord in een beveiligde omgeving opgeslagen en zijn slechts toegankelijk voor een beperkte groep professionals binnen de vereniging. Het betreft hier de applicatie Sportlink van de KNVB. Hierin leggen we de gegevens van onze leden vast en houden we ze up-to-date teneinde alle zaken die horen bij je lidmaatschap zoals de indeling in teams, het wedstrijdprogramma en het innen van de contributie te kunnen organiseren. Sportlink koppelt deze gegevens aan de Wedstrijdzaken app en de Voetbal.nl app. Sportlink heeft al haar apps voorzien van functies en uitleg over de bewaking van de privacyaspecten. Tevens zijn in  de Sportlink voorwaarden alle aspecten van de bewerkersovereenkomst opgenomen. 

  • We vragen om uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens.
  • Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is. Deze zijn vastgesteld in het document Algemene Verordening Gegevensbescherming voor V.V. Rijsoord.
  • Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. Bijvoorbeeld voor het inschrijven bij de KNVB of op grond van de wet, gedrags- en beroepsregels, een rechterlijk bevel en/of op uw uitdrukkelijk verzoek. 
  • V.V. Rijsoord bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om aan je verzoek te kunnen voldoen, tenzij de gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.
  • Wij zijn op de hoogte van je rechten omtrent je persoonsgegevens, daar waar relevant wijzen we je daarop en wij deze zullen respecteren.Indien je via onze website vragen stelt, opmerkingen maakt of een van de contactformulieren invult, dan kan het zijn dat je bepaalde persoonsgegevens van jezelf moet verstrekken of dit op eigen initiatief doet. Wij gebruiken deze gegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt.

V.V. Rijsoord bewaart de papieren inschrijfformulieren met machtiging voor het innen van de contributie in speciale mappen die in een afgesloten archief staan, waar een beperkt aantal professionals toegang toe heeft.

Indien gewenst kan de ledenadministratie inzicht geven in je opgeslagen persoonsgegevens als je hierom vraagt. Dit betreft gegevens in Sportlink, de applicatie van de KNVB of je papieren of digitale inschrijfformulier. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien of te verwijderen, waarbij we in acht moeten nemen dat het verwijderen van je gegevens gevolgen heeft voor je lidmaatschap bij V.V. Rijsoord en de KNVB. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door V.V. Rijsoord. En je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die we van jou hebben in Sportlink naar jou of een ander, door jou genoemde vereniging, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou gedaan is, vragen we je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak ik deze kopie je pasfoto, de strook met nummers onderaan je paspoort, je paspoortnummer en Burgerservicenummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken, op je verzoek.

Portretrecht
Het delen van foto’s en video’s op onze website en social media door leden, ouders, trainers en coaches is in bijna alle gevallen goedbedoeld en geen probleem. Wij realiseren ons dat een foto of video waarop een speler te zien is bijvoorbeeld iets zegt over de afkomst van de speler. Deze informatie is gevoelig. Daarom vindt V.V. Rijsoord het vanuit het oogpunt van privacy belangrijk dat leden (of hun ouders) toestemming geven voor het publiceren van fotomateriaal.

Op het inschrijfformulier vragen we per januari 2018 of je als nieuw lid bezwaar hebt tegen het openbaar maken van beeldmateriaal zoals teamfoto’s, wedstrijdfoto’s en foto’s gemaakt tijdens activiteiten van V.V. Rijsoord. Maak je bezwaar dan leggen we dit vast in Sportlink en ziet de redactie erop toe dat er geen foto’s geplaatst worden waarop je herkenbaar in beeld hebt. Mensen die voor 2018 lid zijn geworden van V.V. Rijsoord zijn via nieuwsbrieven geïnformeerd en konden naar aanleiding hiervan hun bezwaar aangeven.

Mocht er ondanks het feit dat wij hier zorgvuldig mee om willen gaan toch een foto geplaatst worden waar je het niet mee eens bent. Dan vinden wij dat natuurlijk heel vervelend en horen wij dit graag zodat we de betreffende foto kunnen verwijderen. Je kunt in dat geval een mail sturen naar [email protected].

Cookies die wij gebruiken op de ebsite
De website van V.V. Rijsoord genereert automatisch logbestanden van het gebruik door u en andere gebruikers van de pagina’s op de website. V.V. Rijsoord houdt gebruiksgegevens bij, zoals de bronadressen van waar de website is opgeroepen, IP-adressen en domeinnamen, datum en tijdstip van het oproepen van de pagina’s op de website, de doorverwijzende internetsites en andere parameters in de URL’s. Deze logbestanden en gegevens worden alleen voor statistische doeleinden op anonieme wijze gebruikt. En voor technische en functionele aspecten om de dienstverlening via de website te verbeteren. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 


V.V. Rijsoord kan hyperlinks op haar website opnemen die leiden naar websites van derden, welke niet door V.V. Rijsoord worden aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden.

Het kan zijn dat deze derden of anderen op deze websites informatie over u verzamelen. V.V. Rijsoord aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze websites en handelingen van derden en anderen.V.V. Rijsoord behoudt zich het recht voor het privacy statement te allen tijde te wijzigen.

V.V. Rijsoord is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons Privacy statement, of in meer algemene zin vragen en/of opmerkingen hebt hierover, dan kun je contact met ons opnemen via [email protected].

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!